OPEN WATER DIVER
Základný kurz potápania - kombinovaný


O KURZE

Základný kurz potápania je prvým kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa iba začínajú tomuto krásnemu športu venovať. Úspešní absolventi kurzu obdržia medzinárodne platný potápačský certifikát PADI, TDI, SDI alebo NAUI, ktorý ich oprávňuje potápať sa na celom svete a otvára im dvere potápačských základní.

Umožní im požičiavať si v zahraničí výstroj a dovolí nechať plniť vlastné fľaše na plniacich staniciach. Spolu s ďalšími potápačmi sa potom môžu zúčastňovať aj náročnejších ponorov určených len pre certifikovaných potápačov.

Kurz dôkladne pripraví budúcich potápačov na všetky bežné formy rekreačného potápania. V teoretických a praktických lekciách sa študenti naučia používať jednotlivé súčasti výstroja, osvoja si základné potápačské zručnosti a oboznámia sa s pravidlami bezpečného potápania.

V kapitolách z fyziky sa frekventanti dozvedia o pôsobení tlakov a síl na človeka pri potápaní, optike a akustike pod vodou. Praktická časť výcviku sa najskôr realizuje v bazéne a po osvojení si potrebných zručností precvičuje aj na otvorenej vode. Táto časť výcviku je spojená s dovolenkovým pobytom na motorovej plachetnici "NEREZINE". Ťažiskom je okrem zvládnutia základných potápačských zručností aj nácvik samozáchranných techník a riešenia krízových situácií. Výhodou tejto kombinovanej formy kurzu je skutočnosť, že absolventi môžu už ku koncu pobytu v doprovode skúsenejších skutočne potápať.


PODMIENKY ÚČASTI

vek min 12 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
plavecká spôsobilosť
vyhlásenie o zdravotnom stave


DOBA TRVANIA

7 teoretických lekcií
5 bazénové lekcie
4 ponory na otvorenej vode
spolu približne 36 hodín výuky


CENA KURZU 8.700 Sk

Zahŕňa:

plnenie fliaš vzduchom
vstupné na bazén, školné
inštrukt. a skúšobný poplatok
registrácia v PADI, TDI, SDI alebo NAUI
c-card, nástenný certifikát
kniha "ŠPP"
pracovný zošit študenta
potápačský denník
potápačské tabuľky
Tým študentom, ktorí budú počas trvania kurzu používať svoj výstroj ponúkame zľavu 2.000,- Sk


copyright 2001 datagen