CPR-OX
1. pomoc a CPR


O KURZE

Kurz "CPR-OX" je špeciálnym kurzom v systéme PDI. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí si uvedomujú spoločenskú aj osobnú nutnosť znalostí problematiky prvej pomoci. Kurz je koncipovaný ako jednodňové preškolenie, počas ktorého frekventanti získajú len základy prvej pomoci pri úrazoch spojených s vodnými aktivitami akými sú: potápanie, šnorchľovanie, lyžovanie na vode, skútrovanie a pod.

Jeho cieľom je poskytnúť absolventom komplexnú informáciu o problematike primárnej prvej pomocu priamo v teréne. Školenie je vedené pútavou formou a s použitím moderných didaktických prostriedkov.

Dominantnou súčasťou kurzu je praktický nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie na figuríne. Tento manekýn spojený s počítačovým laptopom, okamžite vyhodnocuje nielen údaje akými sú hlbka a frekvencia stlačení "hrudníka" ale zobrazí aj reálnu možnosť "oživenia".

Kurz je povinnou súčasťou vyšších kvalifikačných stupňov potápania ako sú RESCUE DIVER, MASTER SCUBA DIVER a všetkých inštruktorských stupňov potápania.


PODMIENKY ÚČASTI

vek min 12 rokov


DOBA TRVANIA

3 teoretické lekcie
spolu priblížne 6 hodín výuky


CENA KURZU - 2.500

Zahŕňa:

školné
inštrukt. a skúšobný poplatok
registrácia v SČKalebo LSI


copyright 2001 datagen