ILS-CMAS RESCUE DIVER
Technika potápačskej záchrany pre špeciálne jednotky


O KURZE

Kurz ILS RESCUE DIVER je potápačským kurzom v rámci ILS - International Life Saving. Je určený predovšetkým príslušníkom špeciálnych záchranných týmov, ktorí potrebujú tieto poznatky a praktické zručnosti pre výkon svojho povolania. Ide najmä o jednotky lodnej alebo vodnej záchrannej služby ako aj jednotiek Ministerstva vnútra. Kurz je súčasne jednou zo vstupných požiadaviek pre účasť na kurzoch vyšších záchrannárskych kvalifikacií ako aj potápačských kvalifikačných stupňov.

V oblasti samozáchrany kurz dôkladne pripraví potápačov na nebezpečenstvá a riziká tohto športu s dôrazom na prevenciu a zásady bezpečného potápania. V teoretických a praktických lekciách si účastníci výcviku osvoja nové potápačské zručnosti a oboznámia sa s aktuálnymi novinkami z oblasti potápačskej záchranárskej techniky. Súčasťou výcviku sú kvalitné poznatky zo zdravovedy, prvej pomoci a techniky potápačskej záchrany a resuscitácie. K dominantným témam patrí aj manažment záchrany a problematika potápačských nehôd a úrazov.

Ťažiskom praktickej časti je okrem zvládnutia nových potápačských zručností nácvik riešenia krízových situácií a záchrana potápača-potápačom v reálnom prostredí. Záchrannári absolvujú praktickú prípravu na otvorenej vode v rozličných podmienkach a rozdielnymi partnermi a na rozdielnych potápačských lokalitách.


PODMIENKY ÚČASTI

vek min 18 rokov
kvalifikácia ADVANCED DIVER alebo jej ekvivalent
kvalifikácia Plavec záchranca - striebro
min. 25 registrovaných ponorov vo variabilnom prostredí
lekárska prehliadka
výstroj na požadovanej úrovni


DOBA TRVANIA

8 teoretických prednášok
5 seminárov
1 bazénová lekcia
6 ponorov na otvorenej vode
komplexné zamestnanie
spolu približne 50 hodín výuky


ÚSPEŠNÉ ABSOLVOVANIE PREDPOKLADÁ

100%-nú účasť na zamestnaniach
záverečný test - teória
záverečný test - prax
záverečné preskúšanie komisiou


CENA KURZU - 9.800 Sk

Väčšinou zahŕňa:

plnenie fliaš vzduchom
vstupné na bazén, školné
inštrukt. a skúšobný poplatok
registrácia v ILS, c-card
tabuľky riešenia potápačskych nehôd
pracovný manuál


copyright 2001 datagen