ADVANCED RESCUE DIVER
Pokročilý kurz potápačskej záchrany


O KURZE

"ADVANCED RESCUE DIVER" je špecializovaným kurzom potápania určeným pre policajné a požiarne jednotky. Jeho obsah tvorí širšia problematika potápačskej záchrany. Súčasťou kurzu sú aj hlbšie znalosti z oblasti 1. pomoci pri úrazoch a poraneniach spôsobených pri vodných aktivitách.

V teoretických aj praktických lekciách je preberaná problematika:

Psychologické aspekty záchrany
Problémy s potápačským výstrojom
Záchrana a transport potápača na hladine
Záchrana potápača pod vodou
Záchrana pomocou plavidla
Lanový a lodný výcvik, navádzanie
Záchrana v extrémne chladných podmienkach
Hľadanie pod vodou
Komunikácia a signalizácia
Záchrana na tečúcej vode
1. pomoc pri potápačských nehodách
1. pomoc pri úrazoch na vode
Záchranársky výstroj a technika
Manažment záchrany


PODMIENKY ÚČASTI

Vek min 18 rokov
Príslušnosť ku organizovanej jednotke
Kvalifikácia ADVANCED DIVER alebo ekvivalent
Minimálne 50 registrovaných ponorov
Patričné poistenie
Lekárska prehliadka
Výstroj na požadovanej úrovni


DOBA TRVANIA

Podľa rozsahu kurzu


CENA KURZU - 9.800 Sk

Zahŕňa:

plnenie fliaš zmesami plynov
inštrukt. a skúšobný poplatok
registrácia v NAUI, PADI, SDI alebo LSI
c-card, nástenný certifikát
potápačský manuál


copyright 2001 datagen