CHAMBER RIDE
Simulovaný ponor do 60 metrov


O KURZE

Jednou z požiadaviek, ktoré predpisujú rôzne kurzy technického potápania je aj absolvovanie simulovaného ponoru v barokomore. Potápačská škola H2O Šport v spolupráci s Vojenským výskumným ústavom Pozemného vojska vo Vyškove /CZ/ ponúka realizáciu týchto ponorov v hydraulickom simulátore HS-60.

Tieto ponory sú určené nielen pre absolventov spomínaného kurzu, ale aj pre ostatných členov potápačskej verejnosti, ktorí majú záujem o túto bezpochyby užitočnú skúsenosť. Ponor ich dokáže aspoň čiastočne pripraviť na niektoré situácie, ktoré môžu nastať vo väčších hĺbkach a umožní sa naučiť aspoň z časti rozpoznávať príznaky dusíkovej narkózy v reálnom prostredí.

Špecifikom Hydraulického simulátora HS-60 je možnosť absolvovania ponoru v "suchej", alebo v "mokrej" časti komory. V prípade použitia "mokrej časti" simulátora, ide o skutočné potápanie. Zostupy v takomto simulátore predstavujú jedinečnú príležitosť pozorovania účinkov tlaku na vlastný organizmus v kontrolovanom a relatívne bezpečnom prostredí. Súčasne poskytujú aj možnosť testovania si vlastného výstroja v týchto podmienkach. Pozitívnou a preto zaujímavou skúsenosťou je najmä funkčnosť potápačskeho komputra, ktorý pochopiteľne po takto hlbokom zostupe prejde do núdzového režimu a zobrazí potrebu stupňovitej dekompresie - teda situáciu, do ktorej sa bežný rekreačný potápač pravdepodobne nikdy nedostane. Tento tréning v čítaní údajov na vlastnom komputri, ich porovnanie s núdzovými potápačskými tabuľkami môže pre adepta kurzu hlbokého potápania znamenať veľmi dôležitú skúsenosť.

Zostup v trvaní cca 60 minút, je vedený odborne vyškoleným personálom. Jeho priebeh je nielen monitorovaný kamerou, ale jeho účastníciu majú možnosť si ponechať kópiu videozáznamu. Samozrejmosťou je prítomnosť potápačského lekára a možnosť dýchania čistého kyslíka v komore.

Z hľadiska bezpečnosti umožňuje simulátor svojou konštrukciou v ktoromkoľvek okamihu ponoru opustiť priestor "mokrej" časti a vystúpiť do "suchej". Lekár potom môže prakticky v okamihu vstúpiť do pretlakového priestoru a poskytnúť potápačovi priamu pomoc.


PODMIENKY ÚČASTI

vek min 15 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
kvalifikácia ADVANCED DIVER alebo ekvivalent
lekárska prehliadka


DOBA TRVANIA

briefing pred ponorom
simulovaný ponor v dĺžke cca 60 minút
debriefing pred ponorom
spolu približne 4 hodiny výuky


CENA KURZU 2.500 Sk

Zahŕňa:

plnenie fliaš vzduchom
náklady spojené s pobytom v barokomore
lekárska prehliadka
účastnícky diplom TDI alebo SDI


copyright 2001 datagen