DRY SUIT DIVING
Kurz potápania v suchom obleku


O KURZE

Kurz "DRY SUIT DIVING" je špeciálnym kurzom v systéme PADI alebo SDI. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa chcú potápať aj v chladnejších mesiacoch. Jeho cieľom je poskytnúť absolventom komplexnú informáciu o problematike potápania v suchom obleku, v štandardných aj v zťažených podmienkach. Kurz je vynikajúcou príležitosťou otestovať si v reálnych podmienkach niekoľko druhov oblekov a okrem iného je určený aj pre tých potápačov, ktorí majú v úmysle si ho zakúpiť.

Teoretické lekcie sú zamerané na správny výber a podrobný popis jednotlivých druhov suchých potápačských oblekov, ich výhod, prípadných nevýhod a adekvátneho použitia. Potápači sa naučia tiež zásady ich nasadzovania, ošetrovania a skladovania.

Ťažiskom praxe na otvorenej vode je najmä zvládnutie variabilných typov ponorov s akcentom na precvičenie rozdielnej techniky používania suchých potápačských oblekov. Samostatnú časť tvorí nácvik riešenia základných núdzových situácií.

Výcvik praxe je realizovaný najskôr v kontrolovanom prostredí bazéna, kde si môžu jeho účastníci vyskúšať základné zručnosti a neskôr v chladnej vode na otvorenej ploche.


PODMIENKY ÚČASTI

vek min 12 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
kvalifikácia SCUBA DIVER, ADVANCED DIVER alebo ekvivalent
min. 25 registrovaných ponorov
vyhlásenie o zdravotnom stave
výstroj na požadovanej úrovni


DOBA TRVANIA

3 teoretické lekcie
1 bazénová lekcia
3 ponory na otvorenej vode
spolu približne 18 hodín výuky


CENA KURZU 3.500 Sk

Zahŕňa:

plnenie fliaš vzduchom
vstup na bazén, školné
inštrukt. a skúšobný poplatok
registrácia v PADI alebo SDI
c-card, nástenný certifikát
potápačský manuál


copyright 2001 datagen