MASTER SCUBA DIVER
Zdokonaľovací kurz potápania


O KURZE

Kurz "MASTER SCUBA DIVER" je najvyšším amatérskym kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom v systéme NAUI alebo PDI. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí chcú pokračovať v profesionálnej línii. Pre amatérov predstavuje možnosť získať nové vedomosti a skúsenosti v kontrolovanom potápačskom prostredí za asistencie skúsených inštruktorov.

Samotný kurz reprezentuje prierez základných potápačských špecializácií akými sú:

hlboké potápanie
potápanie v suchom obleku
vysokohorské potápanie
potápanie v chladnej vode a pod ľadom
vrakové potápanie
potápanie v čiastočne uzavretom prostredí
hľadanie a vyprosťovanie
V hodinách teórie sa absolventi kurzu oboznámia s aktuálnym výskumom dekompresnej choroby a ďalších noviniek z oblasti potápačskej medicíny. Výcvik tiež pripravuje frekventantov na funkciu vedúceho potápača a ďalšie inštruktorské kvalifikácie.

Absolventi kurzu sa oboznámia s filozofiou a teoretickými základmi technického potápania ako aj s výstrojom, ktorý čiastočne prekračuje rámec chápania rekreačného potápania. Ideovou líniou kurzu je pomerne náročné - ale pritom bezpečné potápanie.


PODMIENKY ÚČASTI

vek min 12 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
kvalifikácie ADVANCED DIVER, RESCUE DIVER
min. 50 registrovaných ponorov
vyhlásenie o zdravotnom stave
výstroj na požadovanej úrovni


DOBA TRVANIA

16 teoretických lekcií
12 ponorov na otvorenej vode
spolu približne 60 hodín výuky


CENA KURZU 10.500 Sk

Zahŕňa:

plnenie fliaš vzduchom
školné
inštrukt. a skúšobný poplatok
registrácia v NAUI alebo PDI
c-card, nástenný certifikát
dekompresné tabuľky DCIEM
potápačský manuál
príloha potápačského denníka


copyright 2001 datagen