ADVANCED DIVER
Pokročilý kurz potápania


O KURZE

Kurz "ADVANCED SCUBA DIVER" je ďalším kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom v systéme PADI, TDI, SDI alebo NAUI. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí si chcú rošíriť svoje vedomosti o nové poznatky nadobudnúť ďalšie potápačské zručnosti. Úspešní absolventi kurzu obdržia potápačský certifikát a medzinárodnú identifikačnú kartu. Táto im umožňuje účasť na ponoroch v lokalitách, v ktorých je požadovaná vyššia potápačská kvalifikácia, participovať na vybraných špeciálnych kurzoch a ďalších náročnejších formách potápania.

Kurz dôkladne pripraví absolventov na potápanie s computrom, zostupy v stredných hĺbkach, nočné potápanie a ponory v čiastočne uzavretom priestore.

V teoretických a praktických lekciách si účastníci výcviku osvoja nové potápačské zručnosti a oboznámia sa s aktuálnymi novinkami z oblasti potápačskej techniky. K dominantným témam patrí aj problematika dekompresie, viacúrovňových a opakovaných ponorov. Súčasťou výcviku je aj oblasť prvej pomoci a potápačskej záchrany. V lekcii z navigácie sa frekventanti naučia zaobchádzať s kompasom a využívať prostriedky prirodzenej orientácie. Samostatnú časť tvoria kapitoly z oceánografie, problematiky potápania v morských podmienkach a z plavidiel.

Veľmi vhodným riešením je absolvovanie tohto kurzu na potápačskej lodi "NEREZINE".


PODMIENKY ÚČASTI

vek min 12 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
kvalifikácia OPEN WATER DIVER alebo ekvivalent
min. 25 registrovaných ponorov
vyhlásenie o zdravotnom stave
výstroj na požadovanej úrovni


DOBA TRVANIA

8 teoretických lekcií
1 bazénová lekcia
6 ponorov na otvorenej vode
spolu približne 36 hodín výuky


CENA KURZU 9.120 Sk

Zahŕňa:

plnenie fliaš vzduchom
vstupné na bazén, školné
inštrukt. a skúšobný poplatok
registrácia v PADI, TDI, SDI alebo NAUI
c-card, nástenný certifikát
pracovný zošit
potápačský manuál


copyright 2001 datagen