CENY KURZOV
Rekreačné potápanie / Technické potápanie

# pre študentov možnosť absolvovania kurzu pomocou splátkového systému
# splátkový systém bez navýšenia
# možnosť zakúpenia výstroje cez splátkový systém
# v cene kurzov zapožičanie výstroja okrem ABC
# pre skupiny 3 a viac, študentov, dôchodcov zľavy
Zakladné kurzy     EUR
potápania
Open Water Diver OWD skupinový 300
Open Water Diver OWD individuálny 600
Referral (Teória+baz) OWD bez registrácie 180
Referral (Teória+baz) OWD s registráciou 220
Junior OWD J-OWD skupinový 230,7
Vstupné potápačské      EUR
programy
Discover Diving DD Ponor v bazéne 30
Discover Scuba Diving DSD Ponor na otvor. vode 65
Pokročilé kurzy      EUR
potápania
Adv. Adventure Diver AAD Zdokonaľovací kurz 300
Advanced OWD AOWD Kompl. pokročilý kurz 570
Záchranárske kurzy      EUR
potápania
CPR First Aid CPR1st Prvá pomoc 130
Oxygen administrator CPROX Aplikácia kyslíka 130
CPR1st + CPROX   Kombinácia    132,78
CPR Refresh   Obnovovací kurz 90
Rescue Diver RD Potáp. záchrana 330
Potápačské      EUR
špecializácie 
Dry Suit Diving DsD Pot. v suchom obleku 130
Ice Diving IcD Potápanie pod ľadom 180
Deep Diving DD Hlboké potápanie 130
UW Navigation UWN Navigácia a orientácia 130
Altitude Diving HAD Vysokohorské pot. 130
Search and Recovery SAR Hľad. a vyhľadávanie 130
Boat Diving DoD Potápanie z plavidla 130
Night Diving NiD Nočné potápanie 130
Wreck Diving WD Vrakové potápanie 130
Basic Nitrox BN Nitrox do 40% 150
Inštruktorské kurzy  EUR
rekreačného potápania
Divemaster DM Vedúci potápač 600
Assistant Instructor ASI Asistent inštruktora 700
Instructor CC ICC Inštruktor OWD 1 600
Instructor Examination IEC Inštruktorská skúška 950
Instructor cross/over c/o Preregistrovanie 380
CPR1st + CPROX Instructor   Kombinácia 500


created by 2001 datagen